Zemní práce

Provádíme zemní práce se strojem Volvo ECR 38
-terénní úpravy rovinných a svažitých terénů,svahování

-strojní výkopové práce podkopem

-inženýrské sítě(plynovody,vodovody,kanalizace)

-výkopy základů staveb,rodinných domů

-výkopy drenážních rýh kolem základů staveb

-zahrnovací práce

-hloubení bazénů, jezírek, sklepů a podobně

-demolice menšího rozsahu

-nakládací a manipulační práce

-doprava a odvoz materiálu